Nytt styre i Vestringen IL

Årsmøte i Vestringen IL ble avholdt 3.juni.

Nytt styre er som følger;

Styreleder; Marianne Ø. Austgarden
Nestleder; Johannes Nygaard
Sekretær; Hilde Ingeborg Øvstehage
Kasserer; Kristian Nergården
Ungdomsrepresentant; Simen Kleiven
Vararepresentant; Edel Klaape-Aasdal
Leder i økonomigruppa; Trine Eritsvær
Leder i løypekomiteen; Olav Terje Kleiven
Leder i huskomiteen; Runar Austgarden
Leder i sportsutvalget; Pål Aril Olsen