post

Vestringen IL gjennom 60 år – jubileumsbok!

Styret i Vestringen IL har gitt Tormod Lien i oppdrag å skrive vår 60 års jubileumsbok som planlegges ferdig til november neste år. Han har erfaring fra Vestringen som aktiv utøver i fotball og deretter langrenn og han har overbevist oss om at han er rett mann til å skrive denne boka.

Tormod har bedt oss etterlyse gode bilder til bruk i boka, gamle og nye fra alle idretter som har vært bedrevet i Vestringen; langrenn, fotball, orientering, hopp og håndball. Bildene behøver ikke bare være av aktive utøvere. Bilder fra dugnader, turer, vask av treningsklær, samlingsstunder, skiløyper og andre anlegg, kvitteringer for underlige utlegg, premieskap med mere, er like interessant. Bildene ønsker han i første omgang bare å få i enkel scannet/kopiert på en kopimaskin eller hentet direkte fra en datamaskin/internett. De som leverer bilder som blir valgt brukt vil bli kontaktet for å skaffe den beste kvaliteten av bildene for senere scanning og bearbeiding.

Bildeforslag kan sendes til tl@svanemerket.no Skriv en forklarende tekst; hvem, hva, når, hvor.

I arbeidet med boka vil Tormod også kontakte flere aktuelle personer for å intervjue og skaffe informasjon. Vi håper dere tar han godt i mot og er positive til å bidra.

Bilde av forfatter Tormod Lien i sine glansdager.