Styret

Styret i Vestringen IL sesongen 2019-20

Verv Navn
Leder
Nestleder Johannes Nygaard
Sekretær Hilde Ingeborg Øvstehage
Kasserer Kristian Nergården
Ungdomsrepr. Simen Kleiven
Vararepr. Ove Midtenget
Styremedl., leder økonomigruppa Trine Eritsvær
Styremedl., leder løypekomiteen Olav Terje Kleiven
Styremedl., leder huskomiteen Jan Finsrudlien
Styremedl., leder sportsutvalget