Skeikampen Skiarena

Skeikampen Skiarena ble stiftet i 2014. Eiere er Vestringen IL, Gausdal skilag, Follebu skiklubb, Tretten skiskytterlag og Skeikampen pluss BA. Anleggsarbeidet av løypene og stadionområdet ble påbegynt i 2015, og planen er at utbyggingen skal skje gjennom flere byggetrinn.

Her kan du lese mer om status pr. 2019: 2019-03-26 Status Skeikampen Skiarena

Skiarenaen ligger i et ubebygd skogsområde ca. 700 meter over havet ca. 1 km sør før Servicetorget på Skeikampen. Området er kjent for å være snørikt og terrenget er kupert og har varierte løyper.

Skeikampen skiarena vil bli et veldig kompakt anlegg som er planlagt med fokus på å rekruttere barn og unge inn i ulike aktivitetstilbud. Samtidig er det etablere et løypenett som holder internasjonal standard. Skeikampen Skiarena skal bli en topp moderne trenings- og konkurransearena til bruk for lokale, nasjonale og internasjonale langrenns- og skiskytter utøvere i alle aldersklasser. Med en standard som tilfredsstiller alle nasjonale og internasjonale krav vil skiarenaen tilfører idretten i Gausdal et løft, samtidig som den vitaliserer Skeikampen som en ski og treningsdestinasjon både sommer og vinter. Det er bygd en kort lysløype mellom sentrum på Skeikampen og  fram til arenaen. Dette er tilførselsløypa til/fra anlegget som også knytte anlegget til turløypenettet på Skeikampen.

Skeikampen Skiarena skal gi

  • Økt rekruttering til langrenn og skiskyting
  • Økt aktivitet hos aktive utøvere i området samt tilreisende
  • Økt aktivitet blant tilreisende og fastboende barnefamilier og turskiløpere.
  • Tryggere treningsforhold på sommerstid ved at utøverne kan benytte seg av asfalterte rulleskiløyper i barmarksesongen, i stedet for som nå å ferdes på veier delvis uten fortau.

For mer informasjon: