Jubileumsbok

Vestringen IL sin jubileumsbok «På lag og alene – Idrettsbygda Vestre Gausdal i 110 år» ble utgitt i forbindelse med vårt 60-års jubileum i 2018. Forfatter av boka er Tormod Lien (f1964), bosatt i Oslo og kommer opprinnelig fra Børdegrenda i Olstad.

Boka koster 350 kr og kan kjøpes på følgende steder:

  • Coop Prix Forset
  • Nærbutikken Svatsum
  • Gravdahl Bokhandel Lillehammer
  • Alle våre arrangement på Astridbekken

Ta ellers kontakt med oss på e-post: post@vestringen.com. Vi kan være behjelpelig med å sende i posten.

Her kan du lese litt om kvelden i Bødal bygdahus da boka ble lansert 3.november: http://vestringen.com/2018/11/04/vellykket-boklansering/